Tin tức

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG (LAS-XD)

Tổ chức hoạt động thí nghiệm chuyên nghành xây dựng là tổ chức kinh doanh dịch vụ thí nghiệm chuyên nghành xây dựng, quan trắc công trình xây dựng đáp ứng các điều kiện năng lực và được cơ quan có...

Xem tiếp

QUY ĐỊNH BẢO DƯỠNG MẪU BÊ TÔNG

Các mẫu đúc phải được bảo dưỡng và đóng rắn giống như bảo dưỡng và đóng rắn của kết cấu sản phẩm tương ứng cần kiểm tra.Các mẫu dùng để kiểm tra chất lượng bê tông thương phẩm cần được...

Xem tiếp

BÊ TÔNG MÁC CAO LÀ GÌ?

Bê tông mác cao là bê tông có cường độ từ 600kg/cm2 trở lên.Để chế tạo được xi măng mác cao cần dùng:Nước, xi măng sạch có cường độ caoTỉ lệ nước/xi măng là thấp nhất (bê tông độ cứng...

Xem tiếp

BẢNG QUY ĐỔI CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN - MÁC BÊ TÔNG - CẤP ĐỘ BỀN

Khi nói đến Mác bê tông chính là nói đến ứng suất nén phá hủy mẫu tiêu chuẩn (mẫu lập phương 15x15x15cm) được bảo dưỡng trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tiêu chuẩn trong thời gian 28 ngày,...

Xem tiếp

BIỂU ĐỒ PHÁT TRIỂN CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG

Bê tông phát triển cường độ rất nhanh trong 3 ngày đầu, đạt 40% cường độ. Đến 7 ngày tiếp theo đạt 60% cường độ và đạt 100% cường độ khi đủ 28 ngày. Đó là lý do cần mang mẫu...

Xem tiếp

PHÂN LOẠI BÊ TÔNG

Phân loại bê tông: Bê tông thương phẩm là gì? Bê tông thương phẩm hay còn gọi là bê tông tươi, là loại bê tông được tính toán thiết kế cấp phối dựa trên những thí nghiệm ở phòng thí nghiệm....

Xem tiếp