BÊ TÔNG MÁC CAO LÀ GÌ?

Bê tông mác cao là bê tông có cường độ từ 600kg/cm2 trở lên.

Để chế tạo được xi măng mác cao cần dùng:

  • Nước, xi măng sạch có cường độ cao
  • Tỉ lệ nước/xi măng là thấp nhất (bê tông độ cứng cao, độ sụt thấp)
  • Sử dụng cát có modul lớn và giảm tối đa lượng cát trong bê tông
  • Cốt liệu lớn có 2-3 cấp hạt và độ rỗng bé nhất trong khoảng 37%
Bê tông nhà dân dụng có mác tầm 200, 250, 300. Vữa trát có  mác tầm 75.