QUY ĐỊNH BẢO DƯỠNG MẪU BÊ TÔNG

Các mẫu đúc phải được bảo dưỡng và đóng rắn giống như bảo dưỡng và đóng rắn của kết cấu sản phẩm tương ứng cần kiểm tra.

Các mẫu dùng để kiểm tra chất lượng bê tông thương phẩm cần được phủ ẩm và bảo dưỡng trong điều kiện nhiệt độ phòng, sau đó được tháo khuôn và bảo dưỡng tiếp trong điều kiện nhiệt độ 27C và độ ẩm từ 95-100% cho đến ngày thử mẫu.

Thời gian giữ mẫu trong khuôn là 16-24h đối với bê tông có Mác từ 100 trở lên, từ 2-3 ngày đối với bê tông có Mác từ 75 trở xuống hoặc bê tông có phụ gia chậm đóng rắn.

Trong quá trình vận chuyển mẫu về phòng thí nghiệm, mẫu phải được giữ không để mất ẩm bằng cách phủ cát ẩm, mùn cưa ẩm hoặc đóng trong túi ni lông.

Tham khảo: Khuôn đúc mẫu bê tông bằng nhựa