BẢNG QUY ĐỔI CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN - MÁC BÊ TÔNG - CẤP ĐỘ BỀN

  • Khi nói đến Mác bê tông chính là nói đến ứng suất nén phá hủy mẫu tiêu chuẩn (mẫu lập phương 15x15x15cm) được bảo dưỡng trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm tiêu chuẩn trong thời gian 28 ngày, đơn vị là 28kg/cm2. Ngày nay, với các phụ gia có thể sản xuất bê tông có mác đến M1000-M1500.
  • Từ TCVN 356-2005, trong tiêu chuẩn thiết kế không dùng khái niệm "Mác bê tông" mà thay bằng cấp độ bền bê tông, đơn vị là Mpa, kí hiệu B20, B30,... Quy đổi 1Mpa=10kg/cm2.

Tham khảo: Khuôn đúc mẫu bê tông hình trụ bằng nhựa 15x30cm