Tăng cường kiểm định, đảm bảo chất lượng công trình xây dựng

Thời gian qua, Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh (Sở Xây dựng) đã chủ động trong việc thẩm tra hồ sơ thiết kế, kiểm định chất lượng… góp phần đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn.

Để thực hiện tốt công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng, Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh chủ động tham mưu Sở Xây dựng ban hành nhiều văn bản về quản lý chất lượng công trình; không ngừng đổi mới, ứng dụng sáng tạo tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác chuyên môn… phục vụ cho quá trình đánh giá, kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Tăng cường kiểm định, đảm bảo chất lượng công trình xây dựngBộ phận kỹ thuật thuộc trung tâm khoan kiểm tra chiều dày và cường độ bê tông mặt đường.

Tính đến thời điểm này, trung tâm đã thực hiện thẩm tra trên 160 công trình, hạng mục công trình quan trọng trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý như: Đường trục chính từ Quốc lộ 1A đến KKT Vũng Áng; công trình cải thiện vệ sinh môi trường khu du lịch chùa Hương Tích; CCN Thái Yên (phần mở rộng); tuyến đường nội vùng khu du lịch Xuân Thành đoạn từ cầu Đông Hội đến sân golf; công trình chỉnh trang Quảng trường thành phố Hà Tĩnh;…

Trưởng phòng Kỹ thuật Phan Nguyên Hoàng (Trung tâm Kiểm định Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh) cho biết: “Qua công tác thẩm tra, thẩm định chất lượng công trình, trung tâm đã phát hiện nhiều sai sót trong quá trình xây dựng, chủ yếu là do trong khi thực hiện thiết kế, đơn vị tư vấn làm đối phó, chất lượng hồ sơ kém.

Đặc biệt, có những công trình, khối lượng trong dự toán không được tính toán từ và hồ sơ thiết kế này mà lấy từ công trình khác để đối phó hoặc tạm tính; một số chi tiết, bộ phận không đủ kích thước để tính toán khối lượng, không chỉ định rõ chủng loại vật liệu hoặc mác vật liệu… Vì vậy, trung tâm đã có hướng dẫn, tư vấn điều chỉnh cụ thể những nội dung thiết kế chưa phù hợp, cắt giảm các chi phí không hợp lý để sớm đưa công trình vào sử dụng”.

Tăng cường kiểm định, đảm bảo chất lượng công trình xây dựngHệ thống máy móc hiện đại được trung tâm đầu tư, phục vụ cho quá trình kiểm tra

Đặc biệt, trung tâm thường xuyên đầu tư, mua sắm các thiết bị tiên tiến để hỗ trợ cho quá trình đánh giá, kiểm định chất lượng một cách chính xác và đầy đủ.

Với hệ thống máy móc như: Máy siêu âm bê tông, máy dò cốt thép, thước laze, máy toàn đạc điện tử, kính lúp điện tử… có thể cho ra kết quả kiểm tra cơ bản ngay tại hiện trường, tạo điều kiện để bộ phận kỹ thuật của trung tâm có những đánh giá ban đầu về chất lượng công trình cần được nghiệm thu.

Tăng cường kiểm định, đảm bảo chất lượng công trình xây dựngCán bộ kỹ thuật nghiên cứu các số liệu liên quan sau quá trình đi thẩm định chất lượng công trình

Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Hà Tĩnh Dương Thành Trung cho biết: “Xác định công tác quản lý chất lượng công trình đóng vai trò quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trung tâm tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả kiểm tra nghiệm thu, kiên quyết yêu cầu các công trình khắc phục tồn tại, hạn chế, đảm bảo chất lượng công trình trước khi đề xuất Sở Xây dựng ra thông báo nghiệm thu.

Ngoài ra, trung tâm đổi mới hoạt động kiểm tra, quản lý chất lượng, hệ thống máy móc; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý nghiêm các công trình không đảm bảo chất lượng.”