Hướng dẫn thí nghiệm xác định khối lượng riêng của đất

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM:

TRÌNH TỰ THÍ NGHIỆM

  • Phơi đất trạng thái khô gió
  • Nghiền bằng chày cao su
  • Sàng qua sàng 2mm
  • Xác định độ ẩm của đất lọt sàng
  • Rút gọn lấy 2 mẫu đất, mỗi phần khoảng 15g
  • Lau sạch bình, cân khối lượng bình tỷ trọng
  • Đổ đất đã rút gọn vào bình, cân KL bình + đất
  • Cho nước cất vào 1/2 bình. Đun sôi trên bếp cát. Thời gian 30p (đất cát, á cát), 60p (đất sét, á sét).
  • Để nguội bình, cho thêm nước cất đến ngang vạch định mức, đo nhiệt độ của nước và cân KL 2 bình.
  • Đổ đất và nước, vệ sinh bình. Đổ nước cất cùng nhiệt độ đến ngang vạch định mức. Cân khối lượng.

TÍNH TOÁN KẾT QUẢ