TỶ TRỌNG KẾ LOẠI B

Liên hệ Hotline: 0983807130

Mô tả

TỶ TRỌNG KẾ LOẠI B

Tỷ trọng kế là dụng cụ để đo mật độ tương đối của chất lõng theo nguyên tắc độ nổi. Tỷ trọng kế loại B có thang đo 0.995 đến 1.038,  phù hợp với TCVN, ASTM.

Bình luận

Sản phẩm khác