THIẾT BỊ ĐO TỔN THẤT KHI NUNG NHỰA

THIẾT BỊ ĐO TỔN THẤT KHI NUNG NHỰA

Liên hệ Hotline: 0983807130

Mô tả

THIẾT BỊ ĐO TỔN THẤT KHI NUNG NHỰA

Thiết bị đo tổn thất khi nung nhựa dùng để đo lượng tôn thất khi nung nhựa đường tại 163C trong 5 giờ.

Thiết bị bao gồm: Motor quay tốc độ 5 vòng/ phút, giá treo mẫu với 9 vị trí đựng mẫu, 9 mẫu.

Bình luận

Sản phẩm khác