THIẾT BỊ ĐO ĐIỂM BẮT LỬA - BỐC CHÁY NHỰA

THIẾT BỊ ĐO ĐIỂM BẮT LỬA - BỐC CHÁY NHỰA

Liên hệ Hotline: 0983807130

Mô tả

THIẾT BỊ ĐO ĐIỂM BẮT LỬA - BỐC CHÁY NHỰA

Thiết bị đo điểm bắt lửa - bốc cháy nhựa dùng để xác định điểm bắt chớp nháy theo TCVN 8818-2:2011.

Thiết bị có thể điều khiển tốc độ gia nhiệt, có cần quét gas tự động, hiển thị nhiệt độ điện tử.

Bình luận

Sản phẩm khác