SÚNG BẮN BÊ TÔNG C380

Liên hệ Hotline: 0983807130

Mô tả

SÚNG BẮN BÊ TÔNG C380

Xuất xứ: Matest-Ý

 • Súng bắn bê tông (hay súng bật nẩy) dùng để kiểm tra cường độ kết cấu bê tông tại hiện trường và xác định độ đồng nhất bê tông.
 • Phạm vi: 10N/mm2-70N.mm2 (Mác 100 đến 700)
 • Có thể tra cường độ trên biểu đồ có trên thân súng bật nẩy sau khi bắn.
 • Kèm theo: Đá mài. hộp đựng, hướng dẫn sử dụng.

 

Không áp dụng tiêu chuẩn này trong các trường hợp sau:
- Đối với bê tông có cường độ nén dưới 10 MPa và trên 50 MPa;
- Đối với bê tông dùng các loại cốt liệu lớn có kích thước trên 40 mm (Dmax > 40mm);
- Đối với bê tông bị nứt, rỗ hoặc có các khuyết tật;
- Đối với bê tông bị phân tầng hoặc là hỗn hợp của nhiều loại bê tông khác nhau;
- Đối với bê tông bị hóa chất ăn mòn và bê tông bị hỏa hoạn;
- Không được dùng tiêu chuẩn này thay thế yêu cầu đúc mẫu và thử mẫu nén

 

Các lưu ý khi thí nghiệm khi dùng súng bắn mác bê tông (súng kiểm tra cường độ bê tông hay súng bật nẩy):

 • Các súng bật nẩy được dùng để thí nghiệm xác định cường độ bê tông phải được kiểm định 6 tháng một lần hoặc cộng dồn sau 1000 lần bắn. Sau mỗi lần hiệu chỉnh hoặc thay chi tiết của súng bật nẩy phải kiểm định lại
 • Thí nghiệm xác định cường độ trên các kết cấu có chiều dày theo phương thí nghiệm không nhỏ hơn 100 mm
 • Khi tiến hành thí nghiệm, các điểm thí nghiệm cách mép kết cấu ít nhất 50 mm. Đối với mẫu thí nghiệm, các điểm thí nghiệm cách mép ít nhất 30 mm. Khoảng cách giữa các điểm thí nghiệm trên kết cấu hoặc trên mẫu không nhỏ hơn 30 mm
 • Bề mặt bê tông của vùng thí nghiệm phải được đánh nhẵn và sạch bụi, diện tích mỗi vùng thí nghiệm trên kết cấu không nhỏ hơn 400 cm2. Nếu bề mặt của kết cấu có lớp trát hoặc trang trí thì phải bóc bỏ những lớp đó đi cho lộ bề mặt bê tông
 • Khi thí nghiệm, trục của súng phải luôn đảm bảo vuông góc với bề mặt của bê tông
 • Đối với mỗi vùng thí nghiệm trên kết cấu (hoặc trên mẫu) phải tiến hành thí nghiệm không ít hơn 16 điểm, có thể loại bỏ 3 giá trị dị thường lớn nhất và 3 giá trị dị thường nhỏ nhất còn lại 10 giá trị lấy trung bình
 • Tuổi bê tông của kết cấu được kiểm tra từ 14 ngày đến 56 ngày. Nếu vượt quá giới hạn này, có thể sử dụng hệ số ảnh hưởng của tuổi khi đánh giá cường độ bê tông.

 

 

Tham khảo thêm: Súng bắn bê tông điện tử C386N

Bình luận

Sản phẩm khác