MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG 4 INCH (D101)

Liên hệ Hotline: 0983807130

Mô tả

MŨI KHOAN RÚT LÕI BÊ TÔNG 4 INCH (D101)

Mũi khoan rút lõi bê tông 101mm (4 inch/ 4") dùng để khoan rút lõi bê tông, xi măng, vật liệu phục vụ công tác kiểm tra đánh giá cường độ vật liệu. Mũi khoan được nghiên cứu và sản xuất bởi tập đoàn Shinhan - Hàn Quốc nên có chất lượng rất cao. Mũi khoan có kết cấu 3 đoạn, có thể thay thế khi 1 bộ phận nào đó bị hõng.

Bình luận

Sản phẩm khác