BỘ SÀNG ĐÁ TIÊU CHUẨN LỖ VUÔNG (Dùng cho các trạm bê tông tươi, bê tông xi măng)

Liên hệ Hotline: 0983807130

Mô tả

BỘ SÀNG ĐÁ TIÊU CHUẨN LỖ VUÔNG (Dùng cho các trạm bê tông tươi, bê tông xi măng)

Đường kính sàng: 300mm

Chiều cao: 70mm

Các cỡ sàng: 50mm, 37.5mm, 25mm, 19mm, 9.5mm, 4.75mm, 2.36mm, 0.425mm, 0.075mm, bộ đáy nắp

 

Bình luận

Sản phẩm khác