Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này nhằm giúp Quý khách giữ kín thông tin. Thông tin khách hàng thông qua việc đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chúng tôi, hoặc khi Quý khách mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để liên lạc khi cần thiết, liên quan đến việc Quý khách sử dụng thiết bị, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin Quý khách yêu cầu.

Công ty của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của khách hàng. 

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ HCD-TECH