TỶ TRỌNG KẾ ĐO HUYỀN PHÙ

Liên hệ Hotline: 0983807130

Mô tả

TỶ TRỌNG KẾ ĐO HUYỀN PHÙ

Tỷ trọng kế dùng để thí nghiệm đo huyền phù, dùng để thí nghiệm đo mật độ tương đối của chất lõng theo nguyên tắc độ đổi.

 

Bình luận

Sản phẩm khác